حفظ حریم شخصی؛ اولویت همدانا


این اطمینان خاطر را به کاربران گرامی می‌دهیم که حفظ حریم شخصی آنها برای کتاب باز محترم است و از اطلاعات شخصی تنها برای اطلاع رسانی(نظیر ارسال خبرنامه) و ارائه خدمات بهتر استفاده می شود، بنابراین تمام اطلاعاتی که در زمان ثبت‌نام، تکمیل پروفایل و استفاده از اپلیکیشن در اختیار ما قرار می‌گیرد، نزد کتاب بازمحفوظ خواهد بود و به‌هیچ‌عنوان در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دیگر قرار نخواهد گرفت.


نظارت


کتاب باز حق دارد به صلاحدیدِ خود نوشته‌هایِ کاربران که رویِ سرویس قرار می‌گیرند را ویرایش و حذف و یا کلا از انتشارِ آن جلوگیری کند.


کاربرانِ عضو


ارائه‌یِ مشخصاتِ صحیح، کامل و دقیق از خودتان، از جمله نشانیِ محلِ سکونتتان،هنگام پر کردنِ فرمِ عضویت به روز کردنِ اطلاعاتِ عضویتتان برایِ صحیح، کامل و دقیق نگاه داشتنِ آن. در غیر این صورت کتاب باز حق دارد اکانتِ شما را معلق یا حذف کند و هرگونه دسترسیِ آینده‌یِ شما به سرویس را هم نپذیرد.
شما باید موافقت کنید که هرآن متوجه استفاده‌یِ اکانتتان توسطِ فردی دیگر شدید به کتاب باز خبر دهید.
هرگونه فعالیتی که با استفاده از کلمه‌یِ کاربری و رمزِعبوری شخصی هر فرد صورت بگیرد به عهده‌یِ کاربر است. برایِ جلوگیری از این شرایط توصیه می‌شود پس از هر بار استفاده از سرویس از اکانتتان خارج شوید.


محدود یا حذف کردنِ استفاده‌یِ هر کاربری از سرویس


شما موافقت می‌کنید که هر تغییر یا حذفی در دسترسی شما به سرویس می‌تواند بدونِ اطلاعِ قبلی انجام شود. اگر مقرارتِ سرویس را زیرِ پا بگذارید، کتاب باز بلافاصله اکانتِ شما را معلق یا مسدود می‌کند و شما قادر نخواهید بود به هیچ کدام از اطلاعاتِ اکانتتان دسترسی پیدا کنید. به علاوه مسئولیتِ این حذفِ اکانت و پایانِ دسترسی سرویس بر دوشِ کتاب باز یا هیچ فردِ سومی نخواهد بود. شما می‌پذیرید که تنها حقِ کاربریتان در مواجهه با تغییراتی که در سیاستِ کاریِ سرویس یا رویِ آن انجام می‌شود، پایان دادن به استفاده از سرویس و لغو کردنِ اکانتتان است.